top of page

הצעה למיסגור חדש של המלחמה באנטישמיות

הדברים הבאים מסכמים את עיקרי הרעיונות ממאמר שפורסם ן באתר EJEWISH PHILANTROPHY ועורר גלים. המאמר ונכתב על ידי מייסד אתחלתא ערן שישון יחד עם דיוויד ברנשטיין, מייסד המכון היהודי לערכים ליברלים (JILV), ופרן אופנהיים, מייסדת של קבוצת מיתוג ישראל (BRAND ISRAEL GROUP). למאמר המקורי.


אחרי שנים של השקעה של קהילות יהודיות במאבק באנטישמיות, ברור לכל שהאירועים בקמפוסים ובערים הגדולות בארצות הברית אחרי פוגרום ה-7 באוקטובר, הם אינדיקציה לכך שההשקעה הזו לא הביאה תוצאות. נדרשת אסטרגיה חדשה.

 

אישה עם כאפיה עם כוכבים

במשך שנים המנטרה של גופים שנלחמו באנטישמיות ובדה-לגיטימציה של ישראל הייתה שקהל היעד של מאמצים אלה צריך להגיע מהזרם המרכזי באמריקה, שלרובו אין דיעה מוצקה על ישראל, שהרי ממילא אין לנו יכולת להשפיע על אנטי-ציוניים האידיאולוגיים ועל אנטישמיים. המאמצים היו מגוונים, וכללו פרוייקטים שונים למיתוג ישראל (סטארט אפ ניישן!), הסברה וכו. אפשר לסכם את כל המאמצים האלה במילה אחת: נכשלנו. למרות האהדה הבסיסית באמריקה לישראל, לא הצלחנו ממש לחדור ללבבות של המיינסטרים האמריקאי, לא הצלחנו להפוך לרלוונטים עבור הזרם המרכזי באמריקה.

 

הצד השני הצליח. באמצעות ניכוס מגמות תרבותיות, ובעיקר עליית פוליטיקת הזהויות, הקמפיין האנטי-ישראלי הצליח להפוך רלוונטי עבור אמריקאים צעירים רבים ליברלים וחלקים מהזרם המרכזי. התוצאה של הצלחה זו היא הלימה שהבשילה אחרי ה-7 באוקטובר בין המחאה נגד ישראל בקמפוסים, למאבק החברתי הפרוגרסיבי הפנים-אמריקאי בגזענות הממסדית ובעליונות הלבנה. כשסטודנטים בארה"ב צועקים כיום בגרון ניחר מהים לנהר, הם לא באמת מוחים נגד ישראל, אלא נגד מבנה הכח החברתי בארה"ב שנשלט לדידם על ידי הלבנים. יהודים, שנרדפו על ידי הגזע הארי הלבן בגרמניה, ושסבלו בארה"ב עצמה עד שנות השבעים ממכסות שהוקצו להם באוניברסיטאות יוקרתיות, מקוטלגים כיום כלבנים ופריבילגים. כתוצאה מכך, האנטישמיות נחשבת בעיני רבים כ'צרות של עשירים' ואין סביב המאבק בה תחושה של דחיפות. 

 

אבל בכל משבר יש הזדמנות. בארה"ב איבדנו את הרלוונטיות, אבל עדיין לא את הרוב. המראות האלימים מהקמפוסים עוררו חרדה קמאית מכאוס חברתי בקרב הרוב המוחלט של האמריקאים, מימין ומשמאל. יש פה הזדמנות מאוד גדולה לקהילה היהודית למסגר את המאבק שלה באנטישמיות כמאבק כלל אמריקאי המבוסס על ערכים אמריקאיים, היוצא נגד סוכני הכאוס של השמאל בקמפוסים, כמו גם  נגד סוכני הכאוס של הימין בשרלוטסוויל.

 

המילה 'אנטישמיות' בנוגע למהומות בקמפוסים האמריקאים יוצרת את הרושם המוטעה שמדובר בבעיה של הקהילה היהודית בלבד, אבל האמת היא שזו אמריקה שנמצאת תחת מתקפה. יותר ויותר אמריקאים מבינים את זה, ולכן הקהילה היהודית צריכה לנסות ו'להוביל מאחור' קואליציה אמריקאית רחבה שתפעל למען אמריקה ליברלית.

Comments


bottom of page