top of page

מה עוד ניתן ללמוד מהחלטת מודי'ס

הסוגיה בתמצית


לראשונה בהיסטוריה, חברת דירוג אשראי בין-לאומית מחליטה להוריד את דירוג האשראי של ישראל. מודי'ס גם כוללת תחזית שלילית למשק, שמשמעותה היא אפשרות של הורדה נוספת של הדירוג בהמשך. הורדת הדירוג משקפת בעיקר חששות מההשפעה של המלחמה עם חמאס שעלולה להתרחב גם למלחמה כוללת בצפון.

 

מודי'ס אמנם מכירה בחוסן של הכלכלה הישראלית, בגיוון שלה, בעצמאות מערכת המשפט (הדו"ח מציין גם את גניזת הרפורמה) ובמדיניות המוניטרית האפקטיבית שלה כנקודות חוזק, אך בה בעת היא מזהירה מפני תקופה של טלטלה פוליטית, וגם מזכירה את היחלשותן של הרשות המבצעת והמחוקקת על רקע הקיטוב הפנימי. מודי'ס מבטאת חשש מהעדר אסטרטגיה ברורה לטווח ארוך ומביעה חוסר אמון ביכולת של הממסד בישראל לגבש מדיניות ולתמוך בצעדים פיננסים וכלכליים לייצוב המצב.


תגובת שר האוצר


תגובתו של שר האוצר סמוטריץ' הייתה לכשעצמה מזיקה. לדידו, "הודעת מודי'ס ...אינה כוללת טיעונים כלכליים רציניים והיא מהווה כל כולה מניפסט פוליטי מבוסס תפיסת עולם גיאופוליטית פסימית ומופרכת, שמשקפת חוסר אמון בחוסנה הביטחוני והלאומי של ישראל, וככל הנראה גם חוסר אמון בצדקת דרכה מול אויביה.... איננו יונקים את עוצמתנו הלאומית... מאיך שופטים אותנו בעולם, אלא מאמונה עמוקה בצדקת הדרך...".


תובנות ומסקנות


  • ישראל במלחמה. מה שנדרש הוא ניהול כלכלת מלחמה שמבטאת סדר עדיפויות שמאזן בין צרכי הלחימה שהם בעדיפות, למחשבה מקרו-כלכלית על היום שאחרי. במקום זאת, התקציב שעבר לא מזמן כולל כספים קואליציונים ומבטא חשיבה סקטוריאלית- שבטית. גם ריבוי משרדי הממשלה המיותרים בעת הזו הוא לא ראוי. ככה לא מנצחים מלחמה וככה לא בונים כלכלה.

  • במקום להצהיר שהוא ילמד את הדוח ויתחייב לגבש אסטרטגייה לצמיחה כלכלית, שר האוצר סיפק תגובה פוליטית, לא עניינית  ומנותקת. זה הדבר האחרון שמשקיעים באג"ח של המדינה רוצים. אנחנו מעריכים שתגובת שר האוצר תצוטט בדוחות של סוכנויות דירוג אשראי נוספות שצפויות בסבירות גבוהה להוריד גם הן את דירוג האשראי של ישראל.

מטה מודי'ז
  • הדוח מאזכר את דחייתה של ממשלת ישראל תכניות מדיניות שהציעו ארה"ב וגורמים נוספים בנוגע ליום שאחרי. הזווית הכלכלית היא לא זווית חשובה דיה בהשוואה לזווית הביטחונית, ולא צריך להיות לה משקל מספיק בכדי לערער על יעדיה המדיניים של ישראל. הבעיה היא שממשלת ישראל לא הציבה אפילו לעצמה יעדים מדיניים. לעובדה זו יש השלכות ביטחוניות, מדיניות, וגם … כלכליות.

  • מה ניתן ללמוד מתגובת הציבור החרדי? למרות שבדוח ביקורת מרומזת על הכספים הקואליציוניים שחלקם נובעים מדרישות המפלגות החרדיות, קצפם של ראשי המפלגות החרדיות יצא על כך שראש הממשלה הוציא תגובה על הדוח של מודי'ס בשבת. זה בעיקר מראה את הניתוק של המפלגות החרדיות מההוויה הלאומית. כל אלה מצטרפים לשיח הולך וגובר בנוגע לשיוויון בנטל, ככל שמתברר שלמרות הפסטיבל התקשורתי סביב כמה מקרים לא מייצגים, החברה החרדית ברובה המוחלט לא תרמה למאמץ לאומי שיש לו השלכות קיומיות. בכל הקשור לחוסן לאומי ולכידות קהילתית, סוגיית מקומם של החרדים בחיים הציבוריים תלך ותתפוס מקום מרכזי.

  • ההשלכות הכלכליות של המלחמה הן יעד חשוב לכשעצמו בדוקטרינת 'המלחמה הפתוחה ללא גבולות' / או 'מלחמה קבועה'  של איראן, חמאס וחזבאללה. אויבנו מבינים שהמשק הישראלי צפוי להזדעזע בתקופה של גיוס מילואים ארוך, בזמן שתקציב הביטחון גדל והשירותים החברתיים מקוצצים, ובעת שקיימת אפשרות בהמשך שישראל תתמודד עם חרמות וסנקציות. הירידה באיכות החיים בישראל היא כמעט ודאית.


Comments


bottom of page