top of page

חמאס התחיל לעבוד מהבית

הדוקטרינה הצבאית של חמאס מכוונת להישרדות, לא להכרעה. מטרת הלחימה היא לייאש ולשבור את רוח החברה הישראלית. הדוקרטינה הזו בנויה על מבנה פיקוד ושליטה שהוא מבוזר ושטוח יחסית, על פריסת רקטות נרחבת, ועל ניהול מלחמת גרילה מתוך מערך הגנה תת קרקעי שמצוי בלב אוכלוסייה. המוטיבציה של לוחמי חזבאללה וחמאס, פרט לקנאות דתית, נובעת מכך שהם פרוסים גאוגרפית סמוך לבתים בהם הם ומשפחותיהם גרים. כן כן, גם החמאסניקים התחילו לעבוד מהבית.


המתקפה של חמאס הפתיעה את ישראל, אבל את הדוקטרינה שלו מכירים בצה"ל. ולכן כבר בשלבים מוקדמים של הלחימה ועוד לפני הפלישה הקרקעית, הצהירו בכירים בצה"ל שהמערכה תיקח זמן רב, חודשים ואולי שנים. ולמרות שכולם ראו ושמעו, לא כולם קלטו. ככל שמתארכת המערכה מתרבים הקולות הספקנים בדבר התוחלת שבלחימה.


הקולות הקוראים להפסקת אש מוחלטת כעת תמורת חילופי שבויים וחטופים מתגברים, ויש כאלה שמוסיפים שצריך לסיים את המלחמה עכשיו, כדי לתקוף במועד מאוחר יותר.


חמאס עובד מהבית

אולם המחיר של הפסקת אש כעת יהיה גבוה בצורה בלתי נסבלת. תרחיש כזה ייצור שבר חברתי גדול לאין שיעור מזה שנוצר אחרי מלחמת יום כיפור. כל ישובי העוטף וישובי הגבול בצפון צפויים להישאר נטושים, ובהמשך גם בגולן. לחוסר האמון בצה"ל יהיו משמעויות דרמטיות לחוסן הלאומי. דימוי העוצמה הישראלי ייפגע אנושות בעיניי אויביה של ישראל כמו גם בעיני ידידותיה באיזור. להישג התודעתי של חמאס יהיו השלכות לא רק על הזירה הפלסטינית אלא על כל האיזור. הפסקת אש כעת תביא בוודאות לסבב נוסף (שמנהיגי חמאס מצהירים שבוא יבוא) שבו נפגוש מולנו אוייב חזק יותר במערך רב-זירתי משוכלל יותר.


גם פרדיגמת 'בזמן מאוחר יותר' לא מחוברת למציאות. עוצמת הלכידות החברתית שנוצרה לאחר מהלך התקפי של אויבינו, לא תחזור ממהלך יזום של צה"ל שיהיה בנקודת זמן רחוקה מה-7 באוקטובר. כך גם מידת התמיכה האמריקאית הנוכחית היא ניסית בתהחשב במגמות בארה"ב, וספק אם תחזור באותה העוצמה.


פרוייקט חיסול התשתית הצבאית והשלטונית של חמאס הוא משימה אפשרית, אך כזו שדורשת אורך רוח. עזה לא תהפוך לוייטנאם של ישראל, כי חיילים אמריקאים לא הבינו איך נוכחותם שם תורמת לביטחון האישי של משפחותיהם. מה שנדרש כרגע הוא המשך שיטתי של חיסול תשתיות החמאס וטיפול שיטתי במערכת שמתחזקת את הרדיקליזציה הפלסטינית - ביהודה ושומרון, בעזה, בפזורה הפלסטינית ובמערב. מה שנדרש כרגע היא נחישות ישראלית וסבלנות.


Kommentare


bottom of page