top of page

התהום הישראלי של שנת 2023, הופך לשנת העמיות היהודית הגדולה

סבבים קודמים של עימותים צבאיים בין ישראל לשכנותיה הדגישו גם את הפער ההולך וגדל בין יהודים רבים בעולם לבין מדינת ישראל.המלחמה הזו שונה. לבד מעט מאוד קבוצות קיצוניות ושוליות, התמיכה וההזדהות עם ישראל של יהודים ברחבי העולם היא מקיר לקיר. לפיכך, בטרגדיה הנוראה שעוברת ישראל, יש גם הזדמנות מצוינת לבנות את הקשר עם יהדות התפוצות. 


בעידן שבו נטען לא פעם שהקשר בין הקהילה היהודית העולמית לישראל הולך ונחלש, אנו עדים לשינוי מדהים. מאות אלפי יהודים יוצאים לרחוב בכל העולם, משתתפים בעצרות סולידריות ותורמים מיליוני דולרים לתמיכה במדינת ישראל.


התמיכה היא לא רק כספית אלא גם פוליטית. ארגוני קשרי קהילה (ארגונים שמהווים שת 'משרד החוץ' של קהילות יהודיות) מנהלים לובי אפקטיבי מול גורמי ממ


של ומנהיגים של קבוצות מיעוט אחרות. עד היום נאספו קרוב ל-500 מיליון דולר לתמיכה בישראל על ידי ארגונים קהילתיים יהודיים בצפון אמריקה.


בשנים האחרונות נראה היה שיהדות ארה"ב מתרחקת מישראל, והיו כאלה שדנו בגלוי בעידן "פוסט-ישראל", כלומר בקריאות לבנות זהות יהודית שאינה מתייחסת לישראל כאבן יסוד. עם זאת, 2023, דווקא בגלל היותה שנה קשה מאוד למדינת ישראל, הופכת להיות בהדרגה השנה בה הסולידריות בעולם היהודי משתקמת. 


מגן דוד על העולם עם לב

אפילו המחאה נגד הרפורמה המשפטית תרמה פרדקוסלית לחיזוק הקשר. ישראלים שחיים מחוץ לישראל, הפכו לעמוד השדרה של פעילות שהתרחשה בכל העולם סביב המחאה, אשר משכה אליה יהודים רבים שלא היו השתתפו במסגרות קהילתיות יהודיות. יהודים רבים גילו שאכפת להם מאוד מישראל, והם אפילו לא ידעו זאת. כעת, הפוגרום של חמאס עורר טראומה קולקטיבית בקרב יהודים בכל מקום, ויצר תחושה חזקה של שותפות גורל (קראו כאן את הכתבה המצויינת של עופר צ'יזיק).


הזרז להתעוררות זו הוא ההבנה שקיים איום קיומי על ישראל, והוא קשור קשר גורדי לעלייה באנטישמיות. גם המחאה נגד המהפיכה המשפטית וגם המלחמה העירו את הרוב היהודי הרדום בקהילה היהודית שאכפת לו מישראל. 

.

אפילו יהודים פרוגרסיביים ביקורתיים כלפי ישראל, מבינים יותר ויותר שהשיח הפרוגרסיבי הנוכחי מתייחס לישראל בסטנדרט כפול. התמיכה האוטומטית של פרוגרסיבים רבים בחמאס גרמה ליהודים פרוגרסיבים להכיר בכך שהשיח של השמאל הרדיקלי מוחק את זהותם הייחודית . 


למרות שזה לא נראה כמו הדבר הכי חשוב כרגע שישראל נלחמת מלחמת חורמה באויביה, אולם עדיין זוהי נחמא פורתא לראות את החיבור המחודש של העולם היהודי עם ישראל.  


Comments


bottom of page