top of page

השיעור של הבית הלבן לגבי אסלאמיזם וחמאס בארה"ב

בחודש שעבר  הבית הלבן התנער מהמועצה ליחסים אמריקאיים-אסלאמיים (הידועה בראשי התיבות שלה CAIR) בעקבות הצהרות שנויות במחלוקת של מנכ"ל הארגון, שהביע שמחה מהפוגרום של חמאס ב-7 באוקטובר.


המועצה קשורה אידיאולוגית לתנועת האחים המוסלמים, שהיא גם התנועה ממנה צמח חמאס. תנועת האחים המוסלמים, שהוקמה במצרים ב-1928, קידמה מראשיתה סדר יום אנטישמי. התנועה שואפת להקים ח'ליפות אסלאמית, והסיסמה שלה הוא שלכל דבר "האסלאם הוא הפתרון". ארגונים המזוהים אידיאולוגית עם האחים המוסלמים התחילו להתפשט במערב בשנות החמישים והשישים של המאה הקודמת. בכל מקום שבו הם פעלו, הם הפכו בסופו של דבר לכוח המוסלמי המאורגן והבולט ביותר. לאינדיבידואלים שהקימו את המועצה ב-1994, הייתה זיקה לאגודה האסלאמית של פלסטין, שבזמנו היוותה חלק מתשתית חמאס בארצות הברית.


הבית הלבן התנער מדברי יו"ר המועצה וכינה אותם אנטישמיים. עד לא מזמן, הבית הלבן עבד עם המועצה כדי למגר אסלאמופוביה וגם ציין אותה בתור אחד הארגונים איתו הוא מעוניין לעבוד כדי למגר אנטישמיות. למרות הביקורת הרבה מהקהילה היהודית, הבית הלבן לא שינה את עמדתו, עד ההתבטאות של יו"ר המועצה, אז שמה הוסר מהמסמך.


הברית בין קבוצות שמאל לאיסלאמיסטים במערב (עליה כתבנו כאן), המכונה "הברית האדומה-ירוקה", הובילה לאימוץ הנרטיב של חמאס על ידי קבוצות פרוגרסיביות. וכך, גם קבוצות שמאל רבות במערב מתייחסות לחמאס כנציג האותנטי ביותר של העם הפלסטיני. הצהרות אנטישמיות של איסלאמיסטים נתקלות לעיתים קרובות בהתנגדות רפה בלבד (אם בכלל) של השמאל האמריקאי במסווה של התנגדות משותפת "לדיכוי". אפשר גם לראות בהתנהלות הזו "גזענות של ציפיות נמוכות".


איסלאמיסט בבית הלבן

ב-2018 נבחרו שתי חברות קונגרס מוסלמיות ראשונות הנמנות על האגף הפרוגרסיבי של המפלגה הדמוקרטית, ראשידה טליב ואילהן עומר. שתיהן השתתפו מספר פעמים באירועים אנטי-ישראליים בחסות ארגונים הקשורים לאחים המוסלמים ולחמאס.


וכך, האסלאמיזם ואיתו האהדה לחמאס החלו חודרים לזרם המרכזי במפלגה הדמוקרטית. בחסות מגמה זו,   CAIR הפכה לגוף המוביל את הקריאה לממשל האמריקאי להסיר את תמיכתו הגורפת בישראל וללחוץ על ישראל להגיע להפסקת אש מיידית, עוד לפני שתמוטט את החמאס. המירכוז של האסלאמיזם בארצות הברית, תורם באופן משמעותי לעלייה הנוכחית באנטישמיות באמריקה, כמו גם במקומות נוספים.


החדשות הטובות, שאט אט מחלחלת ההכרה שהדינמיקה הזו היא לא רק בעייה של מדינת ישראל ואפילו לא רק של יהודי אמריקה, אלא היא איום על אורח החיים הדמוקרטי המערבי. חלק ניכר מהגופים האסלאמיסטים במערב מגלים עוינות רבה גם כלפי המערב עצמו. אירועי אוקטובר 2023 עשויים להוות גם הזדמנות לקרוא תיגר על השפעתן של קבוצות איסלאמיסטיות קיצוניות באמריקה ובמערב בכלל.


Comments


bottom of page