top of page

'הפרלמנט של אתחלתא': מפגש סיעור מוחות מיוחד בנושא לכידות חברתית וחוסן לאומי

שבוע שעבר אירחנו באתחלתא 'פרלמנט' סיעור מוחות בנושא חוסן לאומי ולכידות חברתית בישראל. כינסנו 20 מנהיגים חברתיים מבילים מתחומים שונים לדיאלוג מובנה שמטרתו לנתח את הסוגיות המרכזיות הללו.


בימים ובשבועות הקרובים, נשתף תובנות ומסקנות מפתח מהדיונים והניתוחים שלנו. בין היתר נתעמק מדוע אנו מאמינים שישראל עלולה להיות על סף גל נוסף של קיטוב חברתי, מהם האתגרים שעלולים להחליש את האחדות שנוצרה לאחר 7 באוקטובר, ומה גילינו בעקבות פרויקט המיפוי המקיף שלנו לגבי היוזמות המכוונות נגד קיטוב חברתי - כולל המכשולים המבניים העומדים בפניהן. בנוסף, נחקור את הכוחות הטבועים בחברה הישראלית שיכולים לשמש כעמודי תווך של בניית לכידות חברתית.


בנוסף נשתף במודל הייחודי שפיתחנו ב'אתחלת'א להתמודדות עם לכידות חברתית וחוסן לאומי:

"השבטיות הבונה" (constructive tribalism). מודל top-down זה שואף לטפח הסכמה ושיווי משקל חדשים בין קבוצות מגוונות ולהעניק רעננות לרעיון הממלכתיות. המודל מדגיש את חשיבותה של ה'עוצמה הרכה' המקומית בחיזוק מנהיגות מקומית, עוקף את הצורך בפעולות חקיקה נרחבות, ומדגיש את תפקידה המכריע של יהדות העולם במאמץ זה – משאב לא מנוצל בחיזוק המרקם החברתי של ישראל.


A brainstorming session Atchalta
A brainstorming session Atchalta
Comments


bottom of page