top of page

המלחמה בעזה: מה עתיד תנועת ה-BDS?

בתחילת 2023 יצא ספר בהוצאת ROUTLEDGE על תנועת ה- BDS (ראו פה). בפרק האחרון של הספר אותו כתב מייסד אתחלתא ערן שישון הוא טען שמספר שינויים בסיסיים מבשרים את דעיכת התנועה. המלחמה הנוכחית וגל האנטישמיות יוצרות לכאורה צורך להעריך זאת מחדש. ובכל זאת המסקנה נשארת זהה.


תנועת ה BDS נוצרה ומופעלת בעיקר על ידי גופים אנטי-ציוניים מהשמאל הרדיקלי במערב וגופים אסלאמיסטים. בבריטניה התופעה של שיתוף הפעולה הזה בין השמאל (האדום) לאסלאמיסטים (הירוקים) מכונה הברית האדומה-ירוקה. ע"י ניכוס של טרמינולוגיה של ארגוני זכויות אדם, התנועה צברה פופולריות ותמיכה בקרב קהלים שהם לא בהכרח אנטי-ציונים.


האנטישמיות בזמן המלחמה עולה וצפויה להיות גבוהה גם אחרי המלחמה. לכאורה, זה מכשיר את הקרקע להרחבת פעילות ה BDS. אבל היכולת של אנטישמים ואנטי-ציונים במערב, במיוחד ככל שהיא באה משמאל הרדיקלי, לתרגם את סדר היום שלה לפעילות קונקרטית (כמו BDS) תיפגע מאוד.


אלה הסיבות שגם כעת, ואף העלייה באנטישמיות, אנו עדין צופים את דעיכת ה- BDS:

 

Female BDS protester
  1. הברית האדומה ירוקה מתערערת: הברית בין השמאל הרדיקלי לגופים אסלאמיסטים מתערערת לנוכח הפוגרום של החמאס. מעשי הרצח של תינוקות ואונס של נשים מזעזעים את אמות הסיפים גם בקרב אנשים שיש להם ביקורת נוקבת על מדיניות ישראל. הדיסוננס בין האידיאולוגיה הרצחנית של חמאס לתפיסת העולם הפרוגרסיבית עשויה לשחוק את הברית הזו ואת התמיכה ב BDS.

  2. היהודים מתעוררים מול האפלייה בקמפוסים: יש הכרה יהודית רחבה יותר בקרב קהילות יהודיות, בהן גם קהילות פרוגרסיביות, שנגד ישראל יש סטנדרט כפול, במיוחד באקדמיה. יותר ויותר גופים יהודים פועלים נגד תופעה זו, קרנות פילנתרופיות מושכות תרומות מאוניברסיטאות ומקומות עבודה בבעלות יהודית מכריזים כי לא ימשיכו לקבל בוגרים של אוניברסיטאות יוקרה אם לא יטפלו באנטישמיות בין כותליהן. ה BDS פעיל במיוחד בקמפוסים בארה"ב ולכן צפוי להיפגע מכך.

  3. שיתוף פעולה מוסלמי-יהודי ברמת השטח: בשנה האחרונה במקומות שונים נוצרו חיבורים בשטח בין קהילות יהודיות למוסלמיות מתונות, על רקע הסכמי אברהם. מעשי הזוועה של החמאס יחזקו את הבריתות האלה אל מול הברית האדומה ירוקה שמקדמת את ה  BDS. 

  4. לכידות יהודית וסולידריות: קהילות יהודיות התאפיינו בצפון אמריקה בקיטוב חברתי עמוק, שני רק לקיטוב החברתי בישראל של השנה החולפת. למרות זאת, לנוכח מעשי הזוועה של חמאס נוצרה לכידות נדירה נגד מעשים אלה בקהילה היהודית. חוסר האחדות הזו היה אחת הסיבות למענה הדל של הקהילה היהודית נגד אנטישמיות ולדה-לגיטיממציה, שאפשר ל BDS לפרוח.

  5. המלחמה המשפטית נגד BDS: השנים האחרונה התאפיינו בהצלחות פרו-ישראליות לקדם חקיקה נגד ה BDS באירופה ובמדינות שונות בארה"ב. לאחר המלחמה מאמצים אלה צפויים לגבור, כשכבר בשלב זה סלוגנים המזוהים עם ה BDS כבר נאסרים במקומות שונים (כמו הקריאה שפלסטין תהיה חופשית מן הים לנהר).

לסיכום, המלחמה עם חמאס מעלה את רמת האנטישמיות, אבל גם מגבירה את ההתנגדות לה ויוצרת תנאים שבהם יהיה קשה מאוד לתנועת ה BDS לפעול. 


Comments


bottom of page